Contact Us

Unit Perpustakaan & Sumber,
Jabatan Kerja Raya Malaysia,
Blok F Tingkat 16,
Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Malaysia,
Jalan Sultan Salahuddin,
50582 Kuala Lumpur.

Tel: 03 26107032 / 7030 / 7031 /7033
Email: jkrlib@jkr.gov.my